ღვინის ბრენდირება - რა გვჭირდება?

ღვინის ბიზნესი განსაკუთრებულია ქართველებისთვის, იგი ერთი მხრივ ჩვენი ერის კულტურულ იდენტობაში ზის, მეორე მხრივ კი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საექსპორტო პროდუქტია. ამიტომაც ღვინის ბრენდირება ხორციელდება ამ ორი კომპონენტის გათვალისწინებით.

რა ელემენტებისგან შედგება ღვინის ბრენდი?

სახელწოდებაბრენდინგი იწყება სახელის მოფიქრებით, რომელიც უნდა უნიკალური და ასახავდეს, როგორც ღვინის წარმომავლობას ან თვისებებს, ასევე მის განსხვავებულობას.

ღვინის ლოგოლოგოს დიზაინი ვიზუალურად უნდა წარმოაჩენდეს ღვინის ბრენდის იდენტობას.

ღვინის ეტიკეტი – უნდა გვიყვებოდეს ისტორიას ღვინის ბრენდის შესახებ.

ღვინის ბრენდბუქიბრენდბუქის დამზადება დაგეხმარებათ უფრო დეტალურად წარმოაჩინოთ თქვენი ღვინის ბრენდის იდენტობა.

ყველაფერი ეს ერთობლიობაში შექმნის საფუძველს ძლიერი ღვინის ბრენდის ჩამოყალიბებაში.