ბრენდინგი - რა გავითვალისწინოთ?

ბრენდინგი

ბრენდინგი უფრო მეტია ვიდრე მხოლოდ ლოგო ან სლოგანი.

ეს არის ადამიანების გამოცდილება, რომელიც დაკავშირებულია თქვენს პროდუქტთან, სერვისთან ან საქმიანობის სხვა ასპექტებთან.

მათი გამოცდილების, ემოციების და ასოციაციების ჯამი არის ბრენდინგის შედეგი, რაც ითარგმნება მომხმარებელთა ლოიალობასა და გაყიდვების ზრდაში.

რა არის ბრენდინგი?

ბრედინგი არის პროცესი, რომელიც იწყება ბრენდის შექმნით და გრძელდება მისი პოზიტიურად წარმოჩენით მიზნობრივი აუდიტორიის მიმართ.

კომპანიის ბრენდირება ზრდის გაყიდვებს და შესაბამისად ზრდის მოგებას, სწორედ ამიტომაც ორგანიზაციები ახდენენ მნიშვნელოვანი თანხების ინვესტიციას ბრენდის შექმნა & განვითარებაში.

ამ სტატიაში განვიხილავთ ბრენდინგის მნიშვნელობას, შეგექმნებათ ნათელი წარმოდგენა, როგორ უნდა შექმნათ ბრენდი და განავითაროთ იგი.

რატომ არის ბრენდის შექმნა მნიშვნელოვანი?

სწორი ბრენდინგი განაპირობებს მომხმარებლის ლოიალობის ჩამოყალიბებას, გაზრდის მის ცნობადობას, რაც საბოლოო ჯამში აისახლება გაყიდვების ზრდაზე.

ბრენდირების პროცესი

  • ბაზრის კვლევა
  • მიზნობრივი აუდიტორიის განსაზღვრა
  • ბრენდის იდენტობის შექმნა

როგორ შევქმნათ ძლიერი ბრენდი?

  • სწორი სახელი და ეფექტური ლოგოს დიზაინი
  • ბრენდინგის სტრატეგია
  • ბრენდირების ხელსაწყოები
  • მარკეტინგი
  • პროცესების მართვა

რა ღირს კომპანიის ბრენდირება?

თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიები საშუალებას იძლევა კომპანიის ბრენდირება განხორციელდეს ნებისმიერი ბიუჯეტით.

მთავარია სწორი სტრატეგია და ხედვა, ამას თუ დავუმატებთ საკმარისი ოდენობით ინვესტიციას, მივიღებთ საკმაოდ კარგ შედეგებს.